Gå direkt till sidans innehåll

Fysiskt aktiva vuxna

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 7

Fysisk aktivitet bidrar till en ökad fysisk och psykiskt hälsa, och förbättrad inlärning, koncentration och sömnkvalitet. Alla vuxna bör vara fysiskt aktiva enligt Folkhälsomyndigheten. Det som rekommenderas är måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en fördelning mellan dessa. Folkhälsomyndigheten följer hur personer i olika grupper uppskattar sin egen fysiska aktivitet genom enkätfrågor.

Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2018
Senaste värdet:
70 % (2022)
Utgångsvärde:
72 % (2018)

Kommentar

Jämfört med andra kommuner i Sverige är andelen vuxna som är fysiskt aktiva hög i Lerum. Även om det skett en liten minskning sedan 2018 är det fortfarande 70 procent av vuxna som uppger att de är fysiskt aktiva.

Om statistiken

Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-regionen) har Liv & Hälsa (LV) som datakälla, med urval av invånare 18-84 år vilket avser år T. Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16-84 år.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>67 %

1

 Medel

61–67 %

2

 Lågt

<61 %

Uppdaterad: 2024-01-08