Gå direkt till sidans innehåll

Ungdomars deltagande i idrottsföreningar

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 10

En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.

Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år

Datakälla: Riksidrottsförbundet
Trend:
Ingen tydlig trendutveckling Ingen tydlig trendutveckling sedan 2002
Senaste värdet:
32,0 stycken/invånare (2022)
Utgångsvärde:
34,0 stycken/invånare (2002)

Kommentar

Trots att deltagandet i idrottsföreningar minskat långsiktigt i Sverige och minskade stort under pandemin har Leum upprätthållit ett högt deltagande. Ingen nedåtgående trend går att se i kommunen, vilket är väldigt positivt, även om deltagandet var aningen lägre under pandemiåren 2020 och 2021.

Om statistiken

Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>27,1 stycken/invånare

1

 Medel

16,7–27,1 stycken/invånare

2

 Lågt

<16,7 stycken/invånare

Uppdaterad: 2024-01-08