Gå direkt till sidans innehåll

Bra hälsotillstånd

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 1

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa, och är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Måttet har även visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa.

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2007

71

1

Totalt

2008

72

2

Totalt

2009

73

3

Totalt

2010

76,4

4

Totalt

2011

77

5

Totalt

2012

77

6

Totalt

2013

77

7

Totalt

2014

76,6

8

Totalt

2015

75

9

Totalt

2016

75

10

Totalt

2018

75

11

Totalt

2020

76

12

Totalt

2021

76

13

Totalt

2022

73,9

14

Män

2007

76

15

Män

2008

77

16

Män

2009

76

17

Män

2010

79,2

18

Män

2011

80

19

Män

2012

80

20

Män

2013

81

21

Män

2014

80,3

22

Män

2015

76

23

Män

2016

76

24

Män

2018

76

25

Män

2020

78

26

Män

2021

78

27

Män

2022

76,8

28

Kvinnor

2007

67

29

Kvinnor

2008

68

30

Kvinnor

2009

70

31

Kvinnor

2010

73,3

32

Kvinnor

2011

73

33

Kvinnor

2012

74

34

Kvinnor

2013

74

35

Kvinnor

2014

73,6

36

Kvinnor

2015

74

37

Kvinnor

2016

75

38

Kvinnor

2018

74

39

Kvinnor

2020

75

40

Kvinnor

2021

74

41

Kvinnor

2022

71

42

Riket

2007

68

43

Riket

2008

70

44

Riket

2009

70

45

Riket

2010

71

46

Riket

2011

72

47

Riket

2012

72

48

Riket

2013

72

49

Riket

2014

73

50

Riket

2015

73

51

Riket

2016

73

52

Riket

2018

73

53

Riket

2020

72

54

Riket

2021

73

55

Riket

2022

73,4

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor samt Liv och Hälsa

Kommentar

Ungefär tre fjärdedelar av lerumborna uppskattar att de har ett bra hälsotillstånd, och ingen större förändring har skett sedan frågan började ställas i enkäten. Det är inte heller några större skillnader mellan resultaten i Lerum och andra jämförbara kommuner i Sverige, eller i riket som helhet.

Om statistiken

Indikatorn grundar sig på enkäter från Folkhälsomyndigheten och mäter andel som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?". Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultateten från enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå.

Uppdaterad: 2023-09-08