Gå direkt till sidans innehåll

Bra hälsotillstånd

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.1

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa, och är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Måttet har även visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa.

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Män

2007

76

1

Män

2008

77

2

Män

2009

76

3

Män

2010

79,2

4

Män

2011

80

5

Män

2012

80

6

Män

2013

81

7

Män

2014

80,3

8

Män

2015

76

9

Män

2016

76

10

Män

2018

76

11

Män

2020

78

12

Män

2021

78

13

Män

2022

76,8

14

Kvinnor

2007

67

15

Kvinnor

2008

68

16

Kvinnor

2009

70

17

Kvinnor

2010

73,3

18

Kvinnor

2011

73

19

Kvinnor

2012

74

20

Kvinnor

2013

74

21

Kvinnor

2014

73,6

22

Kvinnor

2015

74

23

Kvinnor

2016

75

24

Kvinnor

2018

74

25

Kvinnor

2020

75

26

Kvinnor

2021

74

27

Kvinnor

2022

71

28

Riket

2007

68

29

Riket

2008

70

30

Riket

2009

70

31

Riket

2010

71

32

Riket

2011

72

33

Riket

2012

72

34

Riket

2013

72

35

Riket

2014

73

36

Riket

2015

73

37

Riket

2016

73

38

Riket

2018

73

39

Riket

2020

72

40

Riket

2021

73

41

Riket

2022

73,4

42

Totalt

2007

71

43

Totalt

2008

72

44

Totalt

2009

73

45

Totalt

2010

76,4

46

Totalt

2011

77

47

Totalt

2012

77

48

Totalt

2013

77

49

Totalt

2014

76,6

50

Totalt

2015

75

51

Totalt

2016

75

52

Totalt

2018

75

53

Totalt

2020

76

54

Totalt

2021

76

55

Totalt

2022

73,9

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor samt Liv och Hälsa

Kommentar

Ungefär tre fjärdedelar av lerumborna uppskattar att de har ett bra hälsotillstånd, och ingen större förändring har skett sedan frågan började ställas i enkäten. Det är inte heller några större skillnader mellan resultaten i Lerum och andra jämförbara kommuner i Sverige, eller i riket som helhet.

Om statistiken

Indikatorn grundar sig på enkäter från Folkhälsomyndigheten och mäter andel som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?". Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultateten från enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå.

Uppdaterad: 2023-09-08