Gå direkt till sidans innehåll

Fysiskt aktiva vuxna

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 7

Fysisk aktivitet bidrar till en ökad fysisk och psykiskt hälsa, och förbättrad inlärning, koncentration och sömnkvalitet. Alla vuxna bör vara fysiskt aktiva enligt Folkhälsomyndigheten. Det som rekommenderas är måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en fördelning mellan dessa. Folkhälsomyndigheten följer hur personer i olika grupper uppskattar sin egen fysiska aktivitet genom enkätfrågor.

Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2018

72

1

Lerum

2020

71

2

Lerum

2021

71

3

Lerum

2022

70

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

62

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

63

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

63

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

65

8

Riket

2018

64

9

Riket

2020

65

10

Riket

2021

65

11

Riket

2022

67

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

66

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

66

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

66

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

68

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa

Kommentar

Jämfört med andra kommuner i Sverige är andelen vuxna som är fysiskt aktiva hög i Lerum. Även om det skett en liten minskning sedan 2018 är det fortfarande 70 procent av vuxna som uppger att de är fysiskt aktiva.

Om statistiken

Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-regionen) har Liv & Hälsa (LV) som datakälla, med urval av invånare 18-84 år vilket avser år T. Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16-84 år.

Uppdaterad: 2024-01-08