Gå direkt till sidans innehåll

Stillasittande vuxna

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 8

Vårt rörelsemönster har förändrats på grund av den digitala utvecklingen och övergången till mer sittande under arbetstid och fritid. Stillasittande ökar risken för typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och flera vanliga cancerformer. Det gör stillastillasittande till ett av våra stora folkhälsoproblem. Lång­varigt stillasittande kan även leda till belastningsbesvär i nacke och axlar. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av stillasittande genom enkäten Hälsa på lika villkor.

Andel invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2018

45,045

1

Lerum

2020

46

2

Lerum

2021

48

3

Lerum

2022

51,9

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

40,3747

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

40,5714

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

40,7551

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

42,5939

8

Riket

2018

46,789

9

Riket

2020

48

10

Riket

2021

49

11

Riket

2022

50,3

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

48,7025

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

49,6471

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

49,8857

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

52,2781

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)

Kommentar

Stillasittandet ser ut att öka i Lerums kommun, men det är viktigt att tänka på att statistiken kommer från en nationell enkät och urvalet i kommunen kan vara väldigt liten. Utvecklingen i Lerum påminner om den i hela Sverige så det är troligt att det har skett en ökning. Enligt Folkhälsomyndighetern är en nyckelfaktor för att lyckas bryta trenden samverkan mellan olika förvaltningar med verksamhet som kan främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar, vuxna och äldre. I Lerums kommun finns ett stort och rikt föreningsliv med aktiva medlemmar inom en rad sport- och fritidsaktiviteter, ett brett utbud av hallar och planer samt vandringsleder och elljusspår.

Om statistiken

Indikatorn visar antal som på frågan "Hur mycket av den vakna tiden sitter du ner per dag?" har angivit alternativet "7 timmar eller mer per dag" dividerat med totalt antal som besvarat frågan.

Uppdaterad: 2024-01-08