Gå direkt till sidans innehåll

Ungdomars deltagande i idrottsföreningar

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 10

En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.

Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken/invånare)

0

Lerum

2002

34,0

1

Lerum

2003

34,0

2

Lerum

2004

35,0

3

Lerum

2005

34,0

4

Lerum

2006

35,0

5

Lerum

2007

36,0

6

Lerum

2008

36,0

7

Lerum

2009

35,0

8

Lerum

2010

34,0

9

Lerum

2011

36,0

10

Lerum

2012

34,4

11

Lerum

2013

34,3

12

Lerum

2014

34,5

13

Lerum

2015

32,2

14

Lerum

2016

34,1

15

Lerum

2017

35,2

16

Lerum

2018

34,8

17

Lerum

2019

35,7

18

Lerum

2020

34,0

19

Lerum

2021

32,3

20

Lerum

2022

32,0

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

30,6

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

30,2

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

31,5

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

31,1

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

30,9

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

30,2

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

30,0

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

29,8

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

29,3

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

29,4

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

30,1

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

29,9

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

29,9

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

29,5

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

29,5

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

29,1

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

27,6

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

27,7

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

24,3

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

22,9

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

25,9

42

Riket

2015

34,1

43

Riket

2016

34,2

44

Riket

2017

33,5

45

Riket

2018

32,0

46

Riket

2019

32,1

47

Riket

2020

28,8

48

Riket

2021

27,7

49

Riket

2022

29,9

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

37,2

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

36,4

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

38,3

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

38,2

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

37,9

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

37,5

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

36,8

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

36,4

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

35,1

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

35,6

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

36,0

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

35,9

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

35,7

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

35,9

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

36,1

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

35,8

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

34,6

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

34,9

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

31,9

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

30,9

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

32,7

Datakälla: Riksidrottsförbundet

Kommentar

Trots att deltagandet i idrottsföreningar minskat långsiktigt i Sverige och minskade stort under pandemin har Leum upprätthållit ett högt deltagande. Ingen nedåtgående trend går att se i kommunen, vilket är väldigt positivt, även om deltagandet var aningen lägre under pandemiåren 2020 och 2021.

Om statistiken

Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.

Uppdaterad: 2024-01-08