Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 1

Till 2030 ska vi säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Datakälla: Skolverket och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet:
87,3 % (2022)
Utgångsvärde:
67,1 % (2000)

Kommentar

Över längre tid har det skett en ökning i andelen av barn som går i förskola i Lerums kommun. Utvecklingen följer den nationella trenden, även om andelen är något högre i Lerum.

Om statistiken

Indikatorn visar andelen av barn i åldrarna 1-5 år som går i förskola, och avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>88,7 %

1

 Medel

84,0–88,7 %

2

 Lågt

<84,0 %

Uppdaterad: 2024-01-08