Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 1

Till 2030 ska vi säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2000

67,1

1

Lerum

2001

71,1

2

Lerum

2002

72,5

3

Lerum

2003

74,0

4

Lerum

2004

76,6

5

Lerum

2005

76,4

6

Lerum

2006

78,1

7

Lerum

2007

79,9

8

Lerum

2008

79,8

9

Lerum

2009

83,0

10

Lerum

2010

85,0

11

Lerum

2011

85,4

12

Lerum

2012

86,2

13

Lerum

2013

88,7

14

Lerum

2014

86,8

15

Lerum

2015

83,5

16

Lerum

2016

85,9

17

Lerum

2017

84,7

18

Lerum

2018

86,5

19

Lerum

2019

85,9

20

Lerum

2020

86,2

21

Lerum

2021

87,2

22

Lerum

2022

87,3

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

56,4

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

58,7

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

64,8

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

69,1

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

70,5

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

71,8

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

73,8

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

75,7

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

77,0

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

78,1

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

79,3

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

80,4

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

82,0

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

82,2

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

81,4

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

81,9

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

82,6

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

83,0

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

84,0

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

84,6

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

84,9

44

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

85,1

45

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

85,7

46

Riket

2000

66,0

47

Riket

2001

67,7

48

Riket

2002

72,2

49

Riket

2003

75,1

50

Riket

2004

76,1

51

Riket

2005

77,3

52

Riket

2006

78,8

53

Riket

2007

80,3

54

Riket

2008

81,2

55

Riket

2009

82,0

56

Riket

2010

82,6

57

Riket

2011

83,1

58

Riket

2012

83,9

59

Riket

2013

84,1

60

Riket

2014

82,6

61

Riket

2015

83,0

62

Riket

2016

84,0

63

Riket

2017

83,8

64

Riket

2018

84,8

65

Riket

2019

85,4

66

Riket

2020

85,4

67

Riket

2021

85,5

68

Riket

2022

85,8

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

66,0

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

68,3

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

72,8

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

75,4

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

76,2

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

77,4

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

79,0

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

80,3

77

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

81,7

78

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

82,3

79

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

83,7

80

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

84,1

81

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

84,5

82

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

84,9

83

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

83,9

84

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

83,9

85

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

84,3

86

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

84,4

87

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

85,1

88

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

85,3

89

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

85,4

90

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

85,7

91

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

85,9

Datakälla: Skolverket och SCB

Kommentar

Över längre tid har det skett en ökning i andelen av barn som går i förskola i Lerums kommun. Utvecklingen följer den nationella trenden, även om andelen är något högre i Lerum.

Om statistiken

Indikatorn visar andelen av barn i åldrarna 1-5 år som går i förskola, och avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.

Uppdaterad: 2024-01-08