Gå direkt till sidans innehåll

Behörighet till yrkesprogram

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 2

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

1998

96,0

1

Totalt

1999

93,7

2

Totalt

2000

89,3

3

Totalt

2001

93,8

4

Totalt

2002

93,0

5

Totalt

2003

94,1

6

Totalt

2004

94,6

7

Totalt

2005

92,1

8

Totalt

2006

88,5

9

Totalt

2007

92,4

10

Totalt

2008

93,3

11

Totalt

2009

93,2

12

Totalt

2010

92,1

13

Totalt

2011

95,1

14

Totalt

2012

94,2

15

Totalt

2013

94,7

16

Totalt

2014

92,9

17

Totalt

2015

90,8

18

Totalt

2016

88,5

19

Totalt

2017

89,6

20

Totalt

2018

89,4

21

Totalt

2019

89,7

22

Totalt

2020

88,7

23

Totalt

2021

86,1

24

Totalt

2022

87,2

25

Män

1998

95,4

26

Män

1999

89,5

27

Män

2000

88,2

28

Män

2001

95,1

29

Män

2002

92,3

30

Män

2003

94,2

31

Män

2004

93,8

32

Män

2005

91,6

33

Män

2006

85,1

34

Män

2007

91,9

35

Män

2008

92,1

36

Män

2009

92,9

37

Män

2010

90,8

38

Män

2011

95,0

39

Män

2012

93,8

40

Män

2013

93,3

41

Män

2014

91,8

42

Män

2015

89,8

43

Män

2016

85,3

44

Män

2017

89,3

45

Män

2018

86,1

46

Män

2019

89,1

47

Män

2020

88,1

48

Män

2021

85,5

49

Män

2022

85,5

50

Kvinnor

1998

96,6

51

Kvinnor

1999

98,6

52

Kvinnor

2000

90,5

53

Kvinnor

2001

92,1

54

Kvinnor

2002

93,7

55

Kvinnor

2003

94,0

56

Kvinnor

2004

95,4

57

Kvinnor

2005

92,6

58

Kvinnor

2006

92,0

59

Kvinnor

2007

92,9

60

Kvinnor

2008

94,7

61

Kvinnor

2009

93,5

62

Kvinnor

2010

93,5

63

Kvinnor

2011

95,2

64

Kvinnor

2012

94,7

65

Kvinnor

2013

96,2

66

Kvinnor

2014

94,2

67

Kvinnor

2015

92,0

68

Kvinnor

2016

92,0

69

Kvinnor

2017

89,9

70

Kvinnor

2018

92,9

71

Kvinnor

2019

90,4

72

Kvinnor

2020

89,3

73

Kvinnor

2021

86,8

74

Kvinnor

2022

89,1

75

Riket

1998

91,4

76

Riket

1999

90,3

77

Riket

2000

89,4

78

Riket

2001

89,2

79

Riket

2002

89,5

80

Riket

2003

89,9

81

Riket

2004

89,6

82

Riket

2005

89,2

83

Riket

2006

89,5

84

Riket

2007

89,1

85

Riket

2008

88,9

86

Riket

2009

88,8

87

Riket

2010

88,2

88

Riket

2011

87,7

89

Riket

2012

87,5

90

Riket

2013

87,6

91

Riket

2014

86,9

92

Riket

2015

85,6

93

Riket

2016

87,3

94

Riket

2017

82,5

95

Riket

2018

84,4

96

Riket

2019

84,7

97

Riket

2020

86,0

98

Riket

2021

86,5

99

Riket

2022

85,3

Datakälla: SCB och Skolverket

Kommentar

I Lerum har drygt 87 procent av eleverna som går ut grundskolan behörighet till yrkesprogram, vilket är högre än den nationella nivån. Något större andel flickor än pojkar har behörighet i årskurs nio.

Om statistiken

Fram till och med 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Indikatorn avser elever folkbokförda i kommunen och läsår. Elever med okänd bakgrund ingår inte.

Uppdaterad: 2023-09-08