Gå direkt till sidans innehåll

Elever åk 3 som klarat alla delar av nationella proven i svenska

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 7

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper, och är lika för alla kommuner i Sverige. Det nationella provet i årskurs 3 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av åtta delprov som prövar förmågorna tala och samtala, läsa samt skriva. Skolverket följer upp resultaten årligen, men proven genomfördes inte pandemiåren 2020 eller 2021.

Andel av elever i grundskolans årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i svenska och svenska som andraspråk

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2010

78,3

1

Lerum

2011

75,9

2

Lerum

2012

73,8

3

Lerum

2013

73,1

4

Lerum

2014

75,5

5

Lerum

2015

77,1

6

Lerum

2016

81,8

7

Lerum

2017

78,9

8

Lerum

2018

75,6

9

Lerum

2019

82,2

10

Lerum

2022

78,1

11

Lerum

2023

73,3

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

75,6551

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

72,6184

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

68,3224

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

74,3694

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

73,6082

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

74,9

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

76,8878

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

75,8571

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

71,5469

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

75,9327

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

68,8286

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2023

66,3796

24

Riket

2016

77,5

25

Riket

2017

76,1

26

Riket

2018

73

27

Riket

2019

75,8

28

Riket

2022

70,4

29

Riket

2023

67,8

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

76,4744

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

74,5954

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

72,3488

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

76,2442

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

75,4302

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

77,9535

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

79,6488

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

78,6837

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

76,614

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

78,9884

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

74,5093

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2023

72,1791

Datakälla: Skolverket och SCB.

Kommentar

En hög andel av eleverna i Lerums kommun klarar alla delar av det nationella provet i svenska eller svenska som andraspråk. Andelen var lägre år 2022 jämfört med 2019, men långsiktigt går det att se en ökande trend.

Om statistiken

Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan. På grund av Covid-19 genomfördes inga ämnesprov för åk 3 under 2020 eller 2021 varför inga uppgifter finns för åren.

Uppdaterad: 2024-01-08