Gå direkt till sidans innehåll

Gymnasieelever med examen inom 4 år

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 4

Att ta sin gymnasieexamen är viktigt, det ökar chanserna att få jobb och öppnar upp möjligheter för vidareutbildning.

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år

Datakälla: SCB
Trend:
Ingen tydlig trendutveckling Ingen tydlig trendutveckling sedan 2015
Senaste värdet:
78 % (2022)
Utgångsvärde:
77 % (2015)

Kommentar

I Lerum tar 78 procent av gymnasieelever examen inom fyra år, och andelen är högre bland kvinnor än bland män. I Sverige är det endast 74 procent av eleverna som klarar gymnasiet inom fyra år, alltså är andelen något högre i Lerum.

Om statistiken

Indikatorn visar andel folkbokförda elever i kommunen som tagit examen inom 4 år efter att ha påbörjat gymnasiet, inklusive introduktionsprogram. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (exempelvis nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår inte.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>77 %

1

 Medel

68–77 %

2

 Lågt

<68 %

Uppdaterad: 2023-09-08