Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med eftergymnasial utbildning

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 6

Sverige ska ha en högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela landet.

Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 60,5

2022

1

Totalt

 52,5

2022

2

Riket

 46,2

2022

3

Män

 44,5

2022

Datakälla: SCB

Kommentar

Att ha eftergymnasial utbildning blir mer och mer vanligt i kommunen, och har ökat från runt 30 procent vid början av 2000-talet till över 50 procent idag. Den största ökningen har skett bland kvinnor där över 60 procent av kvinnorna i Lerum har vidareutbildat sig på högskola. Det är större andel lerumbor som har eftergymnasial utbildning än svenskar totalt.

Om statistiken

Eftergymnasial utbildning innefattar utbildningar som är kortare än tre år, längre än tre år och forskarutbildning.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>41,0 %

1

 Medel

28,5–41,0 %

2

 Lågt

<28,5 %

Uppdaterad: 2023-10-31