Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med eftergymnasial utbildning

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 6

Sverige ska ha en högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela landet.

Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2000

32,9

1

Totalt

2001

33,5

2

Totalt

2002

34,3

3

Totalt

2003

35,3

4

Totalt

2004

36,1

5

Totalt

2005

36,8

6

Totalt

2006

37,8

7

Totalt

2007

39,0

8

Totalt

2008

39,6

9

Totalt

2009

40,3

10

Totalt

2010

41,2

11

Totalt

2011

42,2

12

Totalt

2012

43,4

13

Totalt

2013

44,5

14

Totalt

2014

45,4

15

Totalt

2015

46,0

16

Totalt

2016

46,6

17

Totalt

2017

47,1

18

Totalt

2018

48,0

19

Totalt

2019

48,9

20

Totalt

2020

49,8

21

Totalt

2021

51,1

22

Totalt

2022

52,5

23

Män

2000

30,9

24

Män

2001

31,3

25

Män

2002

31,8

26

Män

2003

32,5

27

Män

2004

33,2

28

Män

2005

33,5

29

Män

2006

34,4

30

Män

2007

35,1

31

Män

2008

35,5

32

Män

2009

35,8

33

Män

2010

36,3

34

Män

2011

37,3

35

Män

2012

38,1

36

Män

2013

39,0

37

Män

2014

39,5

38

Män

2015

39,9

39

Män

2016

40,3

40

Män

2017

40,6

41

Män

2018

41,2

42

Män

2019

41,9

43

Män

2020

42,6

44

Män

2021

43,5

45

Män

2022

44,5

46

Kvinnor

2000

34,9

47

Kvinnor

2001

35,8

48

Kvinnor

2002

36,8

49

Kvinnor

2003

37,9

50

Kvinnor

2004

39,0

51

Kvinnor

2005

39,9

52

Kvinnor

2006

41,2

53

Kvinnor

2007

42,8

54

Kvinnor

2008

43,5

55

Kvinnor

2009

44,6

56

Kvinnor

2010

46,0

57

Kvinnor

2011

47,1

58

Kvinnor

2012

48,5

59

Kvinnor

2013

49,9

60

Kvinnor

2014

51,1

61

Kvinnor

2015

51,9

62

Kvinnor

2016

52,9

63

Kvinnor

2017

53,6

64

Kvinnor

2018

54,8

65

Kvinnor

2019

55,9

66

Kvinnor

2020

57,1

67

Kvinnor

2021

58,8

68

Kvinnor

2022

60,5

69

Riket

2008

36,8

70

Riket

2009

37,5

71

Riket

2010

38,3

72

Riket

2011

39,1

73

Riket

2012

39,8

74

Riket

2013

40,4

75

Riket

2014

41,0

76

Riket

2015

41,5

77

Riket

2016

42,0

78

Riket

2017

42,5

79

Riket

2018

43,2

80

Riket

2019

43,8

81

Riket

2020

44,4

82

Riket

2021

45,1

83

Riket

2022

46,2

Datakälla: SCB

Kommentar

Att ha eftergymnasial utbildning blir mer och mer vanligt i kommunen, och har ökat från runt 30 procent vid början av 2000-talet till över 50 procent idag. Den största ökningen har skett bland kvinnor där över 60 procent av kvinnorna i Lerum har vidareutbildat sig på högskola. Det är större andel lerumbor som har eftergymnasial utbildning än svenskar totalt.

Om statistiken

Eftergymnasial utbildning innefattar utbildningar som är kortare än tre år, längre än tre år och forskarutbildning.

Uppdaterad: 2023-10-31