Gå direkt till sidans innehåll

Trygga elever i åk 8

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 8

Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö, och det är också en förutsättning för att eleverna ska kunna fokusera på undervisningen och lyckas i skolan. Upplevelsen av trygghet varierar även stort mellan olika skolor. Det är viktigt att personalen är lyhörd för elevernas upplevelser och ett målmedvetet arbete mot kränkningar.

Andel elever i åk 8 som känner sig "Helt och hållet" eller "Till stor del" trygga i skolan

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2022

77,2

1

Lerum

2023

77,2

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

78,0955

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2023

76,5112

4

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

79,9421

5

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2023

78,9931

Datakälla: Skolinspektionens elevenkät

Kommentar

Tre fjärdedelar av eleverna i kommunen uppger att de känner sig helt eller till stor del trygga i skolan. Jämfört med andra kommuner är det en medelhög andel.

Om statistiken

Antal som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" på frågan: "Känner du dig trygg i skolan?" dividerat på totala antalet svarande på frågan i Skolinspektionens elevenkät för åk 8. Skolinspektionens elevenkät genomförs vartannat år i hälften av landets kommuner, så under en cykel över två år deltar alla skolor i landet. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen, medan uppgifterna för riket även inkluderar skolor med annan huvudman.

Uppdaterad: 2024-01-08