Gå direkt till sidans innehåll

Unga som arbetar eller studerar

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 5

Det är viktigt att få foten in på arbetsmarknaden eller studera vidare efter att ha fullföljt sin gymnasieutbildning.

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 85,9

2021

1

Totalt

 83,3

2021

2

Riket

 83,1

2021

3

Män

 80,8

2021

Datakälla: SCB och Skolverket

Kommentar

Från 2018 har andelen unga som arbetar eller studerar efter gymnasiet minskat i Lerums kommun, efter att ha ökat en längre tid. Nu har Lerum något lägre andel ungdomar som var etablerade inom två år än nationellt. Skillnaden mellan män och kvinnor har varierat genom åren men år 2020 var det fler kvinnor som var etablerade på arbetsmarknaden eller studerade inom två år än män.

Om statistiken

Indikatorn visar elever som var folkbokförda i kommunen när de avslutade gymnasiet och som påbörjat studier eller var etablerade på arbetsmarknaden efter 2 år. Påbörjade studier avser både högskolestudier och annan studiemedelsberättigad utbildning såsom komvux eller folkhögskola.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>85,1 %

1

 Medel

78,4–85,1 %

2

 Lågt

<78,4 %

Uppdaterad: 2023-11-01