Gå direkt till sidans innehåll

Unga som arbetar eller studerar

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 5

Det är viktigt att få foten in på arbetsmarknaden eller studera vidare efter att ha fullföljt sin gymnasieutbildning.

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2006

74,3

1

Totalt

2007

78,9

2

Totalt

2008

78,9

3

Totalt

2009

71,0

4

Totalt

2010

67,9

5

Totalt

2011

69,7

6

Totalt

2012

72,2

7

Totalt

2013

64,4

8

Totalt

2014

73,0

9

Totalt

2015

74,4

10

Totalt

2016

76,1

11

Totalt

2017

75,3

12

Totalt

2018

87,4

13

Totalt

2019

83,6

14

Totalt

2020

79,2

15

Totalt

2021

83,3

16

Män

2006

74,6

17

Män

2007

83,0

18

Män

2008

80,3

19

Män

2009

68,2

20

Män

2010

65,8

21

Män

2011

70,2

22

Män

2012

75,6

23

Män

2013

62,4

24

Män

2014

75,2

25

Män

2015

73,4

26

Män

2016

77,4

27

Män

2017

76,4

28

Män

2018

88,0

29

Män

2019

86,3

30

Män

2020

76,5

31

Män

2021

80,8

32

Kvinnor

2006

77,8

33

Kvinnor

2007

74,9

34

Kvinnor

2008

77,5

35

Kvinnor

2009

73,6

36

Kvinnor

2010

69,7

37

Kvinnor

2011

69,2

38

Kvinnor

2012

68,7

39

Kvinnor

2013

66,7

40

Kvinnor

2014

70,9

41

Kvinnor

2015

75,3

42

Kvinnor

2016

74,8

43

Kvinnor

2017

74,1

44

Kvinnor

2018

86,8

45

Kvinnor

2019

80,3

46

Kvinnor

2020

82,7

47

Kvinnor

2021

85,9

48

Riket

2013

67,8

49

Riket

2014

68,3

50

Riket

2015

70,9

51

Riket

2016

73,9

52

Riket

2017

75,4

53

Riket

2018

80,8

54

Riket

2019

81,2

55

Riket

2020

80,7

56

Riket

2021

83,1

Datakälla: SCB och Skolverket

Kommentar

Från 2018 har andelen unga som arbetar eller studerar efter gymnasiet minskat i Lerums kommun, efter att ha ökat en längre tid. Nu har Lerum något lägre andel ungdomar som var etablerade inom två år än nationellt. Skillnaden mellan män och kvinnor har varierat genom åren men år 2020 var det fler kvinnor som var etablerade på arbetsmarknaden eller studerade inom två år än män.

Om statistiken

Indikatorn visar elever som var folkbokförda i kommunen när de avslutade gymnasiet och som påbörjat studier eller var etablerade på arbetsmarknaden efter 2 år. Påbörjade studier avser både högskolestudier och annan studiemedelsberättigad utbildning såsom komvux eller folkhögskola.

Uppdaterad: 2023-11-01