Gå direkt till sidans innehåll

Elavbrott

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG. 7. 1

I Sverige har vi ett driftsäkert elsystem men tekniska fel, extremt väder, olyckor och sabotage kan fortfarande orsaka elavbrott. Långa elavbrott kan leda till problem med vattenförsörjning, kommunikation och mycket annat som idag är beroende av el.

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (minuter/kund) Datum

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 108

2022

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 106

2022

2

Riket

 95

2022

3

Lerum

 25

2022

Datakälla: Energimarknadsinspektionen

Kommentar

I Lerum är genomsnittlig avbrottstid 25 minuter per kund, vilket är lägre än genomsnittet i Sverige, andra kommuner i länet och andra kommuner i samma kommungrupp. Snittiden har också minskat sedan statistiken började sammanställas.

Om statistiken

Att ha tillgång till pålitlig och modern energi är viktigt, varför denna indikator mäter total avbrottstid för långa avbrott under året per kund, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3 minuter. SAIDI inkluderar aviserade och oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät. Kunder avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>129 minuter/kund

1

 Medel

51–129 minuter/kund

2

 Lågt

<51 minuter/kund

Uppdaterad: 2024-01-08