Gå direkt till sidans innehåll

Elavbrott

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG. 7. 1

I Sverige har vi ett driftsäkert elsystem men tekniska fel, extremt väder, olyckor och sabotage kan fortfarande orsaka elavbrott. Långa elavbrott kan leda till problem med vattenförsörjning, kommunikation och mycket annat som idag är beroende av el.

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Rad-id Mätområde Datum Värde (minuter/kund)

0

Lerum

2016

60

1

Lerum

2017

126

2

Lerum

2018

29

3

Lerum

2019

64

4

Lerum

2020

62

5

Lerum

2021

25

6

Lerum

2022

25

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

83

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

76

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

97

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

104

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

96

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

73

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

106

14

Riket

2017

81

15

Riket

2018

114

16

Riket

2019

156

17

Riket

2020

93

18

Riket

2021

80

19

Riket

2022

95

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

86

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

95

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

96

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

177

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

97

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

75

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

108

Datakälla: Energimarknadsinspektionen

Kommentar

I Lerum är genomsnittlig avbrottstid 25 minuter per kund, vilket är lägre än genomsnittet i Sverige, andra kommuner i länet och andra kommuner i samma kommungrupp. Snittiden har också minskat sedan statistiken började sammanställas.

Om statistiken

Att ha tillgång till pålitlig och modern energi är viktigt, varför denna indikator mäter total avbrottstid för långa avbrott under året per kund, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3 minuter. SAIDI inkluderar aviserade och oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät. Kunder avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden.

Uppdaterad: 2024-01-08