Gå direkt till sidans innehåll

Elavbrott

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG.7.1

I Sverige har vi ett driftsäkert elsystem men tekniska fel, extremt väder, olyckor och sabotage kan fortfarande orsaka elavbrott. Långa elavbrott kan leda till problem med vattenförsörjning, kommunikation och mycket annat som idag är beroende av el.

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Rad-id Mätområde Datum Värde (minuter/kund)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

83

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

76

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

97

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

104

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

96

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

73

6

Riket

2017

81

7

Riket

2018

114

8

Riket

2019

156

9

Riket

2020

93

10

Riket

2021

80

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

86

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

95

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

96

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

177

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

97

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

75

17

Lerum

2016

60

18

Lerum

2017

126

19

Lerum

2018

29

20

Lerum

2019

64

21

Lerum

2020

62

22

Lerum

2021

25

Datakälla: Energimarknadsinspektionen

Kommentar

I Lerum är genomsnittlig avbrottstid 25 minuter per kund, vilket är lägre än genomsnittet i Sverige, andra kommuner i länet och andra kommuner i samma kommungrupp. Snittiden har också minskat sedan statistiken började sammanställas.

Om statistiken

Att ha tillgång till pålitlig och modern energi är viktigt, varför denna indikator mäter total avbrottstid för långa avbrott under året per kund, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3 minuter. SAIDI inkluderar aviserade och oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät. Kunder avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden.

Uppdaterad: 2023-09-10