Gå direkt till sidans innehåll

Bredband

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG.9.1

God infrastruktur för kommunikation så som bredband har i studier visat ge positiva effekter på ekonomiskt tillväxt och sysselsättning. Till skillnad från andra typer av infrastruktur varierar utbyggnaden av bredband ganska kraftigt mellan olika delar av landet.

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

27

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

16

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

20

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

23

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

28

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

33

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

46

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

54

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

64

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

71

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

76

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

79

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

80

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

84

14

Riket

2009

53

15

Riket

2010

42

16

Riket

2011

46

17

Riket

2012

50

18

Riket

2013

54

19

Riket

2014

57

20

Riket

2015

69

21

Riket

2016

73

22

Riket

2017

79

23

Riket

2018

82

24

Riket

2019

85

25

Riket

2020

87

26

Riket

2021

88

27

Riket

2022

91

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

42

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

29

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

37

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

41

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

47

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

51

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

67

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

74

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

78

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

83

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

86

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

87

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

87

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

91

42

Lerum

2009

10

43

Lerum

2010

12

44

Lerum

2011

14

45

Lerum

2012

16

46

Lerum

2013

17

47

Lerum

2014

33

48

Lerum

2015

50

49

Lerum

2016

57

50

Lerum

2017

63

51

Lerum

2018

70

52

Lerum

2019

73

53

Lerum

2020

75

54

Lerum

2021

75

55

Lerum

2022

88

Datakälla: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning

Kommentar

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ökar i Lerums kommun. 88 procent av invånarna har tillgång till snabbt bredband, vilket är en stor ökning från föregående år.

Om statistiken

Till och med 2014 avsågs befolkning istället för hushåll.

Uppdaterad: 2023-09-08