Gå direkt till sidans innehåll

Bredband

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG. 9. 1

God infrastruktur för kommunikation så som bredband har i studier visat ge positiva effekter på ekonomiskt tillväxt och sysselsättning. Till skillnad från andra typer av infrastruktur varierar utbyggnaden av bredband ganska kraftigt mellan olika delar av landet.

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2009

10

1

Lerum

2010

12

2

Lerum

2011

14

3

Lerum

2012

16

4

Lerum

2013

17

5

Lerum

2014

33

6

Lerum

2015

50

7

Lerum

2016

57

8

Lerum

2017

63

9

Lerum

2018

70

10

Lerum

2019

73

11

Lerum

2020

75

12

Lerum

2021

75

13

Lerum

2022

88

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

27

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

16

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

20

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

23

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

28

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

33

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

46

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

54

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

64

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

71

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

76

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

79

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

80

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

84

28

Riket

2009

53

29

Riket

2010

42

30

Riket

2011

46

31

Riket

2012

50

32

Riket

2013

54

33

Riket

2014

57

34

Riket

2015

69

35

Riket

2016

73

36

Riket

2017

79

37

Riket

2018

82

38

Riket

2019

85

39

Riket

2020

87

40

Riket

2021

88

41

Riket

2022

91

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

42

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

29

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

37

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

41

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

47

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

51

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

67

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

74

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

78

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

83

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

86

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

87

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

87

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

91

Datakälla: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning

Kommentar

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ökar i Lerums kommun. 88 procent av invånarna har tillgång till snabbt bredband, vilket är en stor ökning från föregående år.

Om statistiken

Till och med 2014 avsågs befolkning istället för hushåll.

Uppdaterad: 2024-01-08