Gå direkt till sidans innehåll

Invånare som avstår från att gå ut ensam

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 10

Om grupper av invånare i rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, avstår att gå ut ensam försvinner deras frihet att leva det liv de önskar. Det är i större utsträckning kvinnor än män som avstår från att gå ut ensamma. Det är också vanligare bland äldre och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå att avstå från att gå ut ensam.

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet:
26 % (2022)
Utgångsvärde:
26 % (2014)

Kommentar

26 procent av invånarna i åldrarna 16-84 år uppger att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för överfall eller annat ofredande. Det är något lägre än andelen i hela landet som svarar att de är så rädda för att gå ut ensamma att de ibland avstår från att gå ut. Precis som i den nationella statistiken är det större andel kvinnor än män som uppger att de ibland låter bli att gå ut ensamma.

Om statistiken

Indikatorn bygger på andelen som i enkäten Hälsa på lika villkor uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultaten från enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>29 %

1

 Medel

18–29 %

2

 Lågt

<18 %

Uppdaterad: 2023-09-10