Gå direkt till sidans innehåll

Cykelväg i kommunen

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 9

Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.

Total (statlig, kommunal och enskild) cykelväg i kommunen per invånare

Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet:
2,62 meter/invånare (2022)
Utgångsvärde:
2,63 meter/invånare (2012)

Kommentar

Jämfört med alla kommuner i Sverige har Lerums kommun varken lång eller kort cykelväg per invånare utan hamnar på en medelnivå. Cykelvägen har inte ökat i takt med befolkningen och därför syns en negativ utveckling av indikatorn. Medelvärdet för cykelvg per invånare i pendlingskommuner är på samma nivå som Lerums.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>3,40 meter/invånare

1

 Medel

2,10–3,40 meter/invånare

2

 Lågt

<2,10 meter/invånare

Uppdaterad: 2024-01-08