Gå direkt till sidans innehåll

Förändring i antal invånare

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 7

Folkmängden i våra kommuner dras alltmer isär. Hur befolkningen har rört sig mellan våra svenska kommuner har berott på hur vi har valt att bo, hur samhällsstrukturen har förändrats och hur urbaniseringen en gång lockade många från landsbygden till storstäderna. För några av landets kommuner har också industriomvandlingen gett tydliga avtryck på folkmängden. Pendlingskommuner har klättrat mest vilket dels beror på den förändrade arbetsmarknaden, dels på tillgången på bostäder.

Andel invånare år T minus antal invånare totalt år T-5 av antal invånare totalt år T-5

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

1998

3,0

1

Lerum

1999

1,6

2

Lerum

2000

1,7

3

Lerum

2001

1,6

4

Lerum

2002

2,2

5

Lerum

2003

2,4

6

Lerum

2004

3,2

7

Lerum

2005

3,7

8

Lerum

2006

5,0

9

Lerum

2007

6,1

10

Lerum

2008

6,1

11

Lerum

2009

5,7

12

Lerum

2010

5,7

13

Lerum

2011

4,6

14

Lerum

2012

3,6

15

Lerum

2013

3,2

16

Lerum

2014

3,8

17

Lerum

2015

4,1

18

Lerum

2016

4,9

19

Lerum

2017

6,2

20

Lerum

2018

7,2

21

Lerum

2019

7,0

22

Lerum

2020

7,1

23

Lerum

2021

6,7

24

Lerum

2022

4,9

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1998

-1,4

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

-1,9

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

-1,8

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

-1,3

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

-0,8

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

-0,2

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

0,4

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

0,5

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

0,7

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

0,8

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

0,8

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

0,7

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

0,7

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

0,6

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

0,5

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

0,9

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

1,5

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

2,2

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

3,6

44

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

4,2

45

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

4,4

46

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

4,1

47

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

3,5

48

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

2,5

49

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

1,9

50

Riket

2010

4,1

51

Riket

2011

4,1

52

Riket

2012

4,1

53

Riket

2013

4,2

54

Riket

2014

4,4

55

Riket

2015

4,6

56

Riket

2016

5,4

57

Riket

2017

5,9

58

Riket

2018

6,1

59

Riket

2019

6,0

60

Riket

2020

5,4

61

Riket

2021

4,6

62

Riket

2022

4,0

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1998

4,3

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

3,9

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

4,4

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

4,6

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

4,6

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

4,6

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

4,6

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

4,5

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

5,0

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

5,7

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

6,2

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

6,7

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

6,9

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

6,6

77

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

6,3

78

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

6,2

79

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

6,1

80

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

6,3

81

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

7,0

82

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

7,7

83

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

8,3

84

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

8,3

85

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

7,8

86

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

7,2

87

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

6,4

Datakälla: SCB

Kommentar

Befolkningen i Lerums kommun har ökat kontinuerligt sedan 1998, öven om ökningstakten varierat över åren. Trots en minskad ökningstakt de senaste åren hade Lerum år 2022 en hög befolkningsökning jämfört med andra kommuner. Befolkningen antas fortsätta växa de kommande 10 åren och år 2032 pekar prognosen på att folkmängden kommer uppgå till omkring 52 100 personer.

Om statistiken

Indikatorn är uträknad som antal invånare totalt 31/12 år T minus antal invånare totalt 31/12 år T-5, dividerat med antal invånare totalt år T-5. Multipliceras med 100 för procent.

Uppdaterad: 2024-01-08