Gå direkt till sidans innehåll

Invånare som avstår från att gå ut ensam

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.10

Om grupper av invånare i rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, avstår att gå ut ensam försvinner deras frihet att leva det liv de önskar. Det är i större utsträckning kvinnor än män som avstår från att gå ut ensamma. Det är också vanligare bland äldre och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå att avstå från att gå ut ensam.

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Män

2014

9

1

Män

2016

7

2

Män

2018

8

3

Män

2020

10

4

Män

2021

10

5

Män

2022

13

6

Kvinnor

2014

40

7

Kvinnor

2016

33

8

Kvinnor

2018

39

9

Kvinnor

2020

44

10

Kvinnor

2021

42

11

Kvinnor

2022

40

12

Riket

2016

22

13

Riket

2018

25

14

Riket

2020

28

15

Riket

2021

28

16

Riket

2022

28

17

Totalt

2014

26

18

Totalt

2016

20

19

Totalt

2018

23

20

Totalt

2020

26

21

Totalt

2021

26

22

Totalt

2022

26

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)

Kommentar

26 procent av invånarna i åldrarna 16-84 år uppger att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för överfall eller annat ofredande. Det är något lägre än andelen i hela landet som svarar att de är så rädda för att gå ut ensamma att de ibland avstår från att gå ut. Precis som i den nationella statistiken är det större andel kvinnor än män som uppger att de ibland låter bli att gå ut ensamma.

Om statistiken

Indikatorn bygger på andelen som i enkäten Hälsa på lika villkor uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultaten från enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå.

Uppdaterad: 2023-09-10