Gå direkt till sidans innehåll

Trångboddhet i flerbostadshus

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 2

Bostadsbrist medför negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Studier visar exempelvis att negativa hälsoeffekter samvarierar med trångboddhet enligt norm 2 och att barns skolresultat också påverkas negativt.

Andel trångbodda i flerbostadshus enligt norm 2

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2012

12,8

1

Lerum

2013

12,7

2

Lerum

2014

12,5

3

Lerum

2015

13,9

4

Lerum

2016

13,8

5

Lerum

2017

14,9

6

Lerum

2018

15,1

7

Lerum

2019

13,9

8

Lerum

2020

13,9

9

Lerum

2021

13,3

10

Lerum

2022

13,3

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

12,2

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

12,9

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

13,9

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

14,9

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

16,2

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

17,1

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

17,3

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

16,9

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

15,7

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

15,3

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

14,8

22

Riket

2012

16,3

23

Riket

2013

17,0

24

Riket

2014

17,3

25

Riket

2015

17,5

26

Riket

2016

18,1

27

Riket

2017

18,4

28

Riket

2018

18,5

29

Riket

2019

18,3

30

Riket

2020

17,4

31

Riket

2021

16,9

32

Riket

2022

16,6

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

14,8

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

15,2

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

15,4

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

15,5

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

16,0

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

16,7

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

16,8

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

16,7

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

16,1

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

15,7

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

15,7

Datakälla: SCB

Kommentar

Även om trångboddheten är relativt låg i Lerums kommun, lägre än genomsnittet för pendlingskommuner nära en storstad och Västra Götalands läns kommuner, och ännu lägre än i riket som helhet, så har problemet ökat något sedan 2012. Trångboddheten var som högst år 2018 och har sedan dess minskat i kommunen, så en positiv trend har uppmätts på senare tid.

Om statistiken

Med trångboddhet enligt norm 2 menas att det bor fler än två personer per rum. Kök och vardagsrum räknas ej in och två vuxna personer som är gifta eller sammanboende bedöms inte heller vara trångbodda om de har ett gemensamt sovrum. Det betyder till exempel att ett hushåll som består av två vuxna och två barn är trångbodda i en tvårumslägenhet men inte i en trerumslägenhet enligt norm 2. Indikatorn exkluderar specialbostäder såsom studentbostäder, bostäder för äldre eller funktionshindrade.

Uppdaterad: 2024-01-08