Gå direkt till sidans innehåll

Antibiotikaförsäljning

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 6

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (st/1000 inv.) Datum

0

Lerum

 221

2022

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 239

2022

2

Riket

 240

2022

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 245

2022

Datakälla: Socialstyrelsens läkemedelsregister och SCB

Kommentar

Receptutskrivningar på antibiotika har minskat kraftigt i Sverige sedan tidigt 2000-tal, vilket är väldigt positivt. Lerum har genom åren haft färre recept med antibiotika per invånare än nationellt, och lägre än jämförbara kommuner.

Om statistiken

Indikatorn mäter antalet expedieringar med recept av antibiotika. I måttet ingår dosrecept men ej förskrivning av djurläkemedel och annan förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård, omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och liknande. Läkemedel som förskrivits men inte hämtats ut ingår inte.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>263 st/1000 inv.

1

 Medel

227–263 st/1000 inv.

2

 Lågt

<227 st/1000 inv.

Uppdaterad: 2024-01-08