Gå direkt till sidans innehåll

Fallskador bland äldre

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 5

Varje år läggs 70 000 personer in på sjukhus för att de har skadat sig i fallolyckor. Merparten av de inlagda är 65 år eller äldre. Skador och dödsfall orsakade av fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem men risken går att förebygga, till exempel genom fysisk träning och näringsriktig kost, behandling av benskörhet. Även yttre åtgärder såsom snöröjning och sandning, bra utomhusbelysning eller olika hjälpmedel kan minska risken.

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden

Rad-id Kön Senaste värdet (st/100 000 inv) Datum

0

Riket

 3315

2021

1

Kvinnor

 2668

2021

2

Totalt

 2544

2021

3

Män

 2403

2021

Datakälla: Patientregistret, Socialstyrelsen

Kommentar

Lerum har få fallskador bland äldre jämfört med riket, men antalet ökade i kommunen mellan 2017 och 2020. Till år 2021 minskade antalet igen, både bland män och kvinnor. Generellt sker det fler fallskador bland kvinnor än män i Lerum.

Om statistiken

Fallolyckor bland äldre är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar och visar genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>3487 st/100 000 inv

1

 Medel

2677–3487 st/100 000 inv

2

 Lågt

<2677 st/100 000 inv

Uppdaterad: 2023-11-01