Gå direkt till sidans innehåll

Fallskador bland äldre

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 5

Varje år läggs 70 000 personer in på sjukhus för att de har skadat sig i fallolyckor. Merparten av de inlagda är 65 år eller äldre. Skador och dödsfall orsakade av fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem men risken går att förebygga, till exempel genom fysisk träning och näringsriktig kost, behandling av benskörhet. Även yttre åtgärder såsom snöröjning och sandning, bra utomhusbelysning eller olika hjälpmedel kan minska risken.

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (st/100 000 inv)

0

Totalt

2010

2900

1

Totalt

2011

2790

2

Totalt

2012

2579

3

Totalt

2013

2584

4

Totalt

2014

2681

5

Totalt

2015

2765

6

Totalt

2016

2854

7

Totalt

2017

2736

8

Totalt

2018

2911

9

Totalt

2019

2890

10

Totalt

2020

2850

11

Totalt

2021

2544

12

Män

2010

2309

13

Män

2011

2276

14

Män

2012

2123

15

Män

2013

2216

16

Män

2014

2290

17

Män

2015

2418

18

Män

2016

2416

19

Män

2017

2315

20

Män

2018

2585

21

Män

2019

2565

22

Män

2020

2696

23

Män

2021

2403

24

Kvinnor

2010

3419

25

Kvinnor

2011

3244

26

Kvinnor

2012

2982

27

Kvinnor

2013

2910

28

Kvinnor

2014

3025

29

Kvinnor

2015

3072

30

Kvinnor

2016

3243

31

Kvinnor

2017

3110

32

Kvinnor

2018

3200

33

Kvinnor

2019

3178

34

Kvinnor

2020

2985

35

Kvinnor

2021

2668

36

Riket

2010

3608

37

Riket

2011

3620

38

Riket

2012

3626

39

Riket

2013

3584

40

Riket

2014

3495

41

Riket

2015

3432

42

Riket

2016

3357

43

Riket

2017

3296

44

Riket

2018

3283

45

Riket

2019

3298

46

Riket

2020

3316

47

Riket

2021

3315

Datakälla: Patientregistret, Socialstyrelsen

Kommentar

Lerum har få fallskador bland äldre jämfört med riket, men antalet ökade i kommunen mellan 2017 och 2020. Till år 2021 minskade antalet igen, både bland män och kvinnor. Generellt sker det fler fallskador bland kvinnor än män i Lerum.

Om statistiken

Fallolyckor bland äldre är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar och visar genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre.

Uppdaterad: 2023-11-01