Gå direkt till sidans innehåll

Fallskador bland äldre

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.5

Varje år läggs 70 000 personer in på sjukhus för att de har skadat sig i fallolyckor. Merparten av de inlagda är 65 år eller äldre. Skador och dödsfall orsakade av fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem men risken går att förebygga, till exempel genom fysisk träning och näringsriktig kost, behandling av benskörhet. Även yttre åtgärder såsom snöröjning och sandning, bra utomhusbelysning eller olika hjälpmedel kan minska risken.

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (st/100 000 inv)

0

Män

2010

2309

1

Män

2011

2276

2

Män

2012

2123

3

Män

2013

2216

4

Män

2014

2290

5

Män

2015

2418

6

Män

2016

2416

7

Män

2017

2315

8

Män

2018

2585

9

Män

2019

2565

10

Män

2020

2696

11

Män

2021

2403

12

Kvinnor

2010

3419

13

Kvinnor

2011

3244

14

Kvinnor

2012

2982

15

Kvinnor

2013

2910

16

Kvinnor

2014

3025

17

Kvinnor

2015

3072

18

Kvinnor

2016

3243

19

Kvinnor

2017

3110

20

Kvinnor

2018

3200

21

Kvinnor

2019

3178

22

Kvinnor

2020

2985

23

Kvinnor

2021

2668

24

Riket

2010

3608

25

Riket

2011

3620

26

Riket

2012

3626

27

Riket

2013

3584

28

Riket

2014

3495

29

Riket

2015

3432

30

Riket

2016

3357

31

Riket

2017

3296

32

Riket

2018

3283

33

Riket

2019

3298

34

Riket

2020

3316

35

Riket

2021

3315

36

Totalt

2010

2900

37

Totalt

2011

2790

38

Totalt

2012

2579

39

Totalt

2013

2584

40

Totalt

2014

2681

41

Totalt

2015

2765

42

Totalt

2016

2854

43

Totalt

2017

2736

44

Totalt

2018

2911

45

Totalt

2019

2890

46

Totalt

2020

2850

47

Totalt

2021

2544

Datakälla: Patientregistret, Socialstyrelsen

Kommentar

Lerum har få fallskador bland äldre jämfört med riket, men antalet ökade i kommunen mellan 2017 och 2020. Till år 2021 minskade antalet igen, både bland män och kvinnor. Generellt sker det fler fallskador bland kvinnor än män i Lerum.

Om statistiken

Fallolyckor bland äldre är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar och visar genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre.

Uppdaterad: 2023-09-08