Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd kvinnor

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 2

Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.

Beräknad återstående medellivslängd för kvinnor i antal år vid födelsen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (år) Datum

0

Lerum

 85,4

2022

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 84,3

2022

2

Riket

 84,6

2022

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 85,1

2022

Datakälla: SCB

Kommentar

Medellivslängden för kvinnor i Lerum är 85,3 år, vilket är en ökning sedan början av 2000-talet då den låg under 84 år. Medellivslängden för kvinnor i kommunen är också högre än för Sverige som helhet, och andra kommuner i länet. Kvinnor har högre medellivslängd än män.

Om statistiken

Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden. Särskilt för mindre kommuner är det viktigt att studera utvecklingen över några år, eftersom det finns en viss osäkerhet i värdena för enskilda år.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 25 %

>85,0 år

1

 50 %

83,7–85,0 år

2

 25 %

<83,7 år

Uppdaterad: 2024-01-08