Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd kvinnor

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 2

Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.

Beräknad återstående medellivslängd för kvinnor i antal år vid födelsen

Rad-id Mätområde Datum Värde (år)

0

Lerum

2000

83,6

1

Lerum

2001

83,5

2

Lerum

2002

83,8

3

Lerum

2003

83,7

4

Lerum

2004

83,4

5

Lerum

2005

83,1

6

Lerum

2006

83,6

7

Lerum

2007

83,3

8

Lerum

2008

83,6

9

Lerum

2009

83,8

10

Lerum

2010

84,3

11

Lerum

2011

84,1

12

Lerum

2012

84,9

13

Lerum

2013

84,7

14

Lerum

2014

84,7

15

Lerum

2015

84,5

16

Lerum

2016

84,2

17

Lerum

2017

84,1

18

Lerum

2018

84,4

19

Lerum

2019

84,5

20

Lerum

2020

84,6

21

Lerum

2021

85,3

22

Lerum

2022

85,4

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

82,1

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

82,2

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

82,3

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

82,3

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

82,4

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

82,4

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

82,6

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

82,8

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

82,9

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

83,1

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

83,2

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

83,2

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

83,3

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

83,4

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

83,6

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

83,8

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

83,9

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

84,0

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

84,0

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

84,0

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

84,1

44

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

84,2

45

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

84,3

46

Riket

2015

83,8

47

Riket

2016

83,9

48

Riket

2017

84,0

49

Riket

2018

84,1

50

Riket

2019

84,2

51

Riket

2020

84,3

52

Riket

2021

84,4

53

Riket

2022

84,6

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

82,5

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

82,5

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

82,5

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

82,7

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

82,8

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

83,0

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

83,3

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

83,3

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

83,5

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

83,7

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

83,8

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

83,9

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

84,1

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

84,1

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

84,2

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

84,3

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

84,4

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

84,5

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

84,6

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

84,8

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

84,8

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

85,0

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

85,1

Datakälla: SCB

Kommentar

Medellivslängden för kvinnor i Lerum är 85,3 år, vilket är en ökning sedan början av 2000-talet då den låg under 84 år. Medellivslängden för kvinnor i kommunen är också högre än för Sverige som helhet, och andra kommuner i länet. Kvinnor har högre medellivslängd än män.

Om statistiken

Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden. Särskilt för mindre kommuner är det viktigt att studera utvecklingen över några år, eftersom det finns en viss osäkerhet i värdena för enskilda år.

Uppdaterad: 2024-01-08