Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd män

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 3

Medellivslängd är ett vardagligt uttryck för indikatorn vars fullständiga benämning är återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet. Målet är att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid genom förebyggande insatser och behandling.

Indikatorn mäter överlevnaden för män i alla åldrar under ett speciellt år eller en period.

Beräknad återstående medellivslängd för män i antal år vid födelsen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (år) Datum

0

Lerum

 82,1

2022

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 80,9

2022

2

Riket

 81,0

2022

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 81,8

2022

Datakälla: SCB

Kommentar

Medellivslängden för män i Lerum är 82,1 år, vilket är en ökning sedan början av 2000-talet då den låg under 80 år. Medellivslängden för män i kommunen är också högre än för Sverige som helhet, och andra kommuner i länet. Kvinnor har högre medellivslängd än män.

Om statistiken

Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden. Särskilt för mindre kommuner är det viktigt att studera utvecklingen över några år, eftersom det finns en viss osäkerhet i värdena för enskilda år.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>81,6 år

1

 Medel

80,0–81,6 år

2

 Lågt

<80,0 år

Uppdaterad: 2024-01-08