Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd män

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 3

Medellivslängd är ett vardagligt uttryck för indikatorn vars fullständiga benämning är återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet. Målet är att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid genom förebyggande insatser och behandling.

Indikatorn mäter överlevnaden för män i alla åldrar under ett speciellt år eller en period.

Beräknad återstående medellivslängd för män i antal år vid födelsen

Rad-id Mätområde Datum Värde (år)

0

Lerum

2000

78,5

1

Lerum

2001

78,6

2

Lerum

2002

79,4

3

Lerum

2003

79,6

4

Lerum

2004

80,0

5

Lerum

2005

79,9

6

Lerum

2006

80,6

7

Lerum

2007

79,9

8

Lerum

2008

80,4

9

Lerum

2009

80,6

10

Lerum

2010

81,0

11

Lerum

2011

81,2

12

Lerum

2012

81,9

13

Lerum

2013

81,6

14

Lerum

2014

81,4

15

Lerum

2015

81,7

16

Lerum

2016

81,4

17

Lerum

2017

81,2

18

Lerum

2018

81,5

19

Lerum

2019

81,8

20

Lerum

2020

81,5

21

Lerum

2021

81,8

22

Lerum

2022

82,1

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

77,5

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

77,7

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

77,9

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

78,0

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

78,1

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

78,2

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

78,4

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

78,6

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

78,8

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

79,1

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

79,4

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

79,6

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

79,7

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

80,0

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

80,1

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

80,3

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

80,3

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

80,4

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

80,5

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

80,6

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

80,7

44

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

80,8

45

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

80,9

46

Riket

2015

80,1

47

Riket

2016

80,2

48

Riket

2017

80,4

49

Riket

2018

80,6

50

Riket

2019

80,8

51

Riket

2020

80,8

52

Riket

2021

80,9

53

Riket

2022

81,0

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

77,8

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

77,9

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

78,0

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

78,2

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

78,4

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

78,7

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

79,0

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

79,2

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

79,4

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

79,7

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

79,9

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

80,1

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

80,4

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

80,6

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

80,8

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

81,0

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

81,1

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

81,2

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

81,3

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

81,5

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

81,5

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

81,6

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

81,8

Datakälla: SCB

Kommentar

Medellivslängden för män i Lerum är 82,1 år, vilket är en ökning sedan början av 2000-talet då den låg under 80 år. Medellivslängden för män i kommunen är också högre än för Sverige som helhet, och andra kommuner i länet. Kvinnor har högre medellivslängd än män.

Om statistiken

Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden. Särskilt för mindre kommuner är det viktigt att studera utvecklingen över några år, eftersom det finns en viss osäkerhet i värdena för enskilda år.

Uppdaterad: 2024-01-08