Gå direkt till sidans innehåll

Sjukpenningtal

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 11

Sjukpenning betalas ut till den som inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att den är sjuk och förlorar inkomst, och är försäkrad i Sverige. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan, men ofta betalas kortare sjuklön ut av arbetsgivare.

Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad

Datakälla: Försäkringskassan
Trend:
Ingen tydlig trendutveckling Ingen tydlig trendutveckling sedan 1998
Senaste värdet:
11 dagar/försäkrad (2022)
Utgångsvärde:
4 dagar/försäkrad (1998)

Kommentar

Utbetalning av sjukpenning har varierat stort i Lerums kommun, och det går därför inte att se en tydlig ökande eller minskande trend. De senaste tre åren har utbetalningarna legat på samma nivå, vilket jämfört med alla Sveriges kommuner är en medelnivå.

Om statistiken

Indikatorn visar antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>12 dagar/försäkrad

1

 Medel

10–12 dagar/försäkrad

2

 Lågt

<10 dagar/försäkrad

Uppdaterad: 2024-01-08