Gå direkt till sidans innehåll

Sjukpenningtal

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 11

Sjukpenning betalas ut till den som inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att den är sjuk och förlorar inkomst, och är försäkrad i Sverige. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan, men ofta betalas kortare sjuklön ut av arbetsgivare.

Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad

Rad-id Mätområde Datum Värde (dagar/försäkrad)

0

Lerum

1998

4

1

Lerum

1999

12

2

Lerum

2000

14

3

Lerum

2001

16

4

Lerum

2002

17

5

Lerum

2003

15

6

Lerum

2004

13

7

Lerum

2005

12

8

Lerum

2006

11

9

Lerum

2007

10

10

Lerum

2008

8

11

Lerum

2009

6

12

Lerum

2010

6

13

Lerum

2011

7

14

Lerum

2012

8

15

Lerum

2013

9

16

Lerum

2014

11

17

Lerum

2015

13

18

Lerum

2016

14

19

Lerum

2017

14

20

Lerum

2018

13

21

Lerum

2019

12

22

Lerum

2020

11

23

Lerum

2021

11

24

Lerum

2022

11

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1998

7

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

13

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

16

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

18

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

20

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

18

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

16

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

14

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

12

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

11

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

9

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

7

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

6

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

8

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

9

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

10

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

11

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

13

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

13

44

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

12

45

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

12

46

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

11

47

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

11

48

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

12

49

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

13

50

Riket

1998

10

51

Riket

1999

12

52

Riket

2000

15

53

Riket

2001

17

54

Riket

2002

19

55

Riket

2003

18

56

Riket

2004

16

57

Riket

2005

13

58

Riket

2006

12

59

Riket

2007

10

60

Riket

2008

9

61

Riket

2009

7

62

Riket

2010

6

63

Riket

2011

7

64

Riket

2012

8

65

Riket

2013

8

66

Riket

2014

9

67

Riket

2015

10

68

Riket

2016

11

69

Riket

2017

10

70

Riket

2018

10

71

Riket

2019

9

72

Riket

2020

9

73

Riket

2021

9

74

Riket

2022

10

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1998

9

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

12

77

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

15

78

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

17

79

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

18

80

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

17

81

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

15

82

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

13

83

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

12

84

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

10

85

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

8

86

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

7

87

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

6

88

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

7

89

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

8

90

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

8

91

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

9

92

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

11

93

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

11

94

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

10

95

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

10

96

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

9

97

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

9

98

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

9

99

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

9

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

Utbetalning av sjukpenning har varierat stort i Lerums kommun, och det går därför inte att se en tydlig ökande eller minskande trend. De senaste tre åren har utbetalningarna legat på samma nivå, vilket jämfört med alla Sveriges kommuner är en medelnivå.

Om statistiken

Indikatorn visar antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar.

Uppdaterad: 2024-01-08