Gå direkt till sidans innehåll

Behörighet till yrkesprogram

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG.4.2

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 89,1

2022

1

Totalt

 87,2

2022

2

Män

 85,5

2022

3

Riket

 85,3

2022

Datakälla: SCB och Skolverket

Kommentar

I Lerum har drygt 87 procent av eleverna som går ut grundskolan behörighet till yrkesprogram, vilket är högre än den nationella nivån. Något större andel flickor än pojkar har behörighet i årskurs nio.

Om statistiken

Fram till och med 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Indikatorn avser elever folkbokförda i kommunen och läsår. Elever med okänd bakgrund ingår inte.

Uppdaterad: 2023-04-20