Gå direkt till sidans innehåll

Gymnasieelever med examen inom 4 år

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG.4.4

Att ta sin gymnasieexamen är viktigt, det ökar chanserna att få jobb och öppnar upp möjligheter för vidareutbildning.

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Män

2015

78

1

Män

2016

72

2

Män

2017

71

3

Män

2018

74

4

Män

2019

76

5

Män

2020

69

6

Män

2021

75

7

Män

2022

75

8

Kvinnor

2015

75

9

Kvinnor

2016

80

10

Kvinnor

2017

80

11

Kvinnor

2018

79

12

Kvinnor

2019

76

13

Kvinnor

2020

78

14

Kvinnor

2021

82

15

Kvinnor

2022

81

16

Riket

2015

69

17

Riket

2016

71

18

Riket

2017

71

19

Riket

2018

71

20

Riket

2019

71

21

Riket

2020

71

22

Riket

2021

72

23

Riket

2022

74

24

Totalt

2015

77

25

Totalt

2016

76

26

Totalt

2017

75

27

Totalt

2018

76

28

Totalt

2019

76

29

Totalt

2020

73

30

Totalt

2021

78

31

Totalt

2022

78

Datakälla: SCB

Kommentar

I Lerum tar 78 procent av gymnasieelever examen inom fyra år, och andelen är högre bland kvinnor än bland män. I Sverige är det endast 74 procent av eleverna som klarar gymnasiet inom fyra år, alltså är andelen något högre i Lerum.

Om statistiken

Indikatorn visar andel folkbokförda elever i kommunen som tagit examen inom 4 år efter att ha påbörjat gymnasiet, inklusive introduktionsprogram. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (exempelvis nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår inte.

Uppdaterad: 2023-09-08