Gå direkt till sidans innehåll

Gymnasieelever med examen inom 4 år

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 4

Att ta sin gymnasieexamen är viktigt, det ökar chanserna att få jobb och öppnar upp möjligheter för vidareutbildning.

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2015

77

1

Totalt

2016

76

2

Totalt

2017

75

3

Totalt

2018

76

4

Totalt

2019

76

5

Totalt

2020

73

6

Totalt

2021

78

7

Totalt

2022

78

8

Män

2015

78

9

Män

2016

72

10

Män

2017

71

11

Män

2018

74

12

Män

2019

76

13

Män

2020

69

14

Män

2021

75

15

Män

2022

75

16

Kvinnor

2015

75

17

Kvinnor

2016

80

18

Kvinnor

2017

80

19

Kvinnor

2018

79

20

Kvinnor

2019

76

21

Kvinnor

2020

78

22

Kvinnor

2021

82

23

Kvinnor

2022

81

24

Riket

2015

69

25

Riket

2016

71

26

Riket

2017

71

27

Riket

2018

71

28

Riket

2019

71

29

Riket

2020

71

30

Riket

2021

72

31

Riket

2022

74

Datakälla: SCB

Kommentar

I Lerum tar 78 procent av gymnasieelever examen inom fyra år, och andelen är högre bland kvinnor än bland män. I Sverige är det endast 74 procent av eleverna som klarar gymnasiet inom fyra år, alltså är andelen något högre i Lerum.

Om statistiken

Indikatorn visar andel folkbokförda elever i kommunen som tagit examen inom 4 år efter att ha påbörjat gymnasiet, inklusive introduktionsprogram. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (exempelvis nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår inte.

Uppdaterad: 2023-09-08