Gå direkt till sidans innehåll

Personer i kommunens aktivitetsansvar

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 9

Genom det kommunala aktivitetsansvaret är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Andel personer i kommunens aktivitetsansvar av totalt antal personer i åldern 16-20 år

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 12,2

2023

1

Riket

 11,9

2023

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 11,7

2023

3

Lerum

 9,9

2023

Datakälla: Skolverket

Kommentar

Andelen personer i åldern 16-20 år som är i kommunens aktivitetsansvar har minskat sedan 2019 i Lerums kommun och är nu 11 procent. Det är ett medelvärde när man tittar på alla Sveriges kommuner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>14,4 %

1

 Medel

8,6–14,4 %

2

 Lågt

<8,6 %

Uppdaterad: 2024-01-08