Gå direkt till sidans innehåll

Personer i kommunens aktivitetsansvar

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 9

Genom det kommunala aktivitetsansvaret är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Andel personer i kommunens aktivitetsansvar av totalt antal personer i åldern 16-20 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2019

12,8

1

Lerum

2020

11,8

2

Lerum

2021

10,5

3

Lerum

2022

11,1

4

Lerum

2023

9,9

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

15,6

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

14,8

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

10,9

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

11,2

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2023

12,2

10

Riket

2019

14,3

11

Riket

2020

12,6

12

Riket

2021

11,4

13

Riket

2022

11,2

14

Riket

2023

11,9

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

14,4

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

12,6

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

11,0

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

11,2

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2023

11,7

Datakälla: Skolverket

Kommentar

Andelen personer i åldern 16-20 år som är i kommunens aktivitetsansvar har minskat sedan 2019 i Lerums kommun och är nu 11 procent. Det är ett medelvärde när man tittar på alla Sveriges kommuner.

Uppdaterad: 2024-01-08