Gå direkt till sidans innehåll

Cykelväg i kommunen

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 9

Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.

Total (statlig, kommunal och enskild) cykelväg i kommunen per invånare

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (meter/invånare) Datum

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 2,95

2022

1

Lerum

 2,62

2022

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 2,60

2022

3

Riket

 2,50

2022

Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB

Kommentar

Jämfört med alla kommuner i Sverige har Lerums kommun varken lång eller kort cykelväg per invånare utan hamnar på en medelnivå. Cykelvägen har inte ökat i takt med befolkningen och därför syns en negativ utveckling av indikatorn. Medelvärdet för cykelvg per invånare i pendlingskommuner är på samma nivå som Lerums.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>3,40 meter/invånare

1

 Medel

2,10–3,40 meter/invånare

2

 Lågt

<2,10 meter/invånare

Uppdaterad: 2024-01-08