Gå direkt till sidans innehåll

Cykelväg i kommunen

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 9

Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.

Total (statlig, kommunal och enskild) cykelväg i kommunen per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter/invånare)

0

Lerum

2012

2,63

1

Lerum

2013

2,75

2

Lerum

2014

2,71

3

Lerum

2015

2,70

4

Lerum

2016

2,67

5

Lerum

2017

2,61

6

Lerum

2018

2,60

7

Lerum

2019

2,62

8

Lerum

2020

2,61

9

Lerum

2021

2,61

10

Lerum

2022

2,62

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

0,73

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

1,27

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

1,48

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

2,38

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

2,44

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

2,52

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

2,67

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

2,75

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

2,83

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

2,88

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

2,95

22

Riket

2016

2,07

23

Riket

2017

2,21

24

Riket

2018

2,24

25

Riket

2019

2,33

26

Riket

2020

2,40

27

Riket

2021

2,46

28

Riket

2022

2,50

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

2,22

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

2,33

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

2,49

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

2,50

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

2,48

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

2,50

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

2,45

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

2,50

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

2,52

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

2,59

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

2,60

Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB

Kommentar

Jämfört med alla kommuner i Sverige har Lerums kommun varken lång eller kort cykelväg per invånare utan hamnar på en medelnivå. Cykelvägen har inte ökat i takt med befolkningen och därför syns en negativ utveckling av indikatorn. Medelvärdet för cykelvg per invånare i pendlingskommuner är på samma nivå som Lerums.

Uppdaterad: 2024-01-08