Gå direkt till sidans innehåll

Demografisk försörjningskvot

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 1

Antalet äldre ökar. Över hälften av den förväntade befolkningstillväxten väntas alltså ske i den åldersgrupp som med dagens regler uppnått pensionsåldern. Ett ökat antal äldre ställer krav på olika samhällsfunktioner och institutioner, inte minst för kommuner och regioner. Fler äldre medför exempelvis högre kostnader för samhällstjänster riktade mot äldre i form av vård och omsorg.

Att det finns fler äldre är dock knappast ett problem i sig utan en del av villkoren för framtida anpassningar. På samma sätt kräver en hög andel barn och unga i befolkningen en omfattande verksamhet i skolväsendet. Problem uppstår om antalet personer i arbetsför ålder som förenklat uttryckt borde skapa de nödvändiga inkomster som ska omfördelas till befolkningsgrupper utan inkomster, inte utvecklas i takt med övriga åldersgrupper.

Andel personer 0-19 och över 65 år av personer 20-64 år

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1998
Senaste värdet:
0,87 (2022)
Utgångsvärde:
0,72 (1998)

Kommentar

Den demografiska försörjningskvoten har ökat i Lerum sedan början av 2000-talet, alltså har utvecklingen gått åt fel håll. Den är också högre än den för riket, men på samma nivå som genomsnittet för kommuner i Västra Götalands län.

Om statistiken

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är ett lågt värde.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>0,97

1

 Medel

0,85–0,97

2

 Lågt

<0,85

Uppdaterad: 2024-01-08