Gå direkt till sidans innehåll

Demografisk försörjningskvot

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 1

Antalet äldre ökar. Över hälften av den förväntade befolkningstillväxten väntas alltså ske i den åldersgrupp som med dagens regler uppnått pensionsåldern. Ett ökat antal äldre ställer krav på olika samhällsfunktioner och institutioner, inte minst för kommuner och regioner. Fler äldre medför exempelvis högre kostnader för samhällstjänster riktade mot äldre i form av vård och omsorg.

Att det finns fler äldre är dock knappast ett problem i sig utan en del av villkoren för framtida anpassningar. På samma sätt kräver en hög andel barn och unga i befolkningen en omfattande verksamhet i skolväsendet. Problem uppstår om antalet personer i arbetsför ålder som förenklat uttryckt borde skapa de nödvändiga inkomster som ska omfördelas till befolkningsgrupper utan inkomster, inte utvecklas i takt med övriga åldersgrupper.

Andel personer 0-19 och över 65 år av personer 20-64 år

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Lerum

1998

0,72

1

Lerum

1999

0,73

2

Lerum

2000

0,73

3

Lerum

2001

0,74

4

Lerum

2002

0,75

5

Lerum

2003

0,76

6

Lerum

2004

0,77

7

Lerum

2005

0,78

8

Lerum

2006

0,78

9

Lerum

2007

0,79

10

Lerum

2008

0,81

11

Lerum

2009

0,82

12

Lerum

2010

0,83

13

Lerum

2011

0,83

14

Lerum

2012

0,83

15

Lerum

2013

0,84

16

Lerum

2014

0,84

17

Lerum

2015

0,85

18

Lerum

2016

0,85

19

Lerum

2017

0,85

20

Lerum

2018

0,86

21

Lerum

2019

0,86

22

Lerum

2020

0,87

23

Lerum

2021

0,88

24

Lerum

2022

0,87

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1998

0,80

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

0,79

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

0,79

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

0,78

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

0,78

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

0,78

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

0,78

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

0,78

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

0,78

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

0,78

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

0,78

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

0,79

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

0,79

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

0,80

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

0,80

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

0,81

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

0,82

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

0,83

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

0,84

44

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

0,85

45

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

0,87

46

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

0,87

47

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

0,88

48

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

0,89

49

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

0,89

50

Riket

1998

0,71

51

Riket

1999

0,71

52

Riket

2000

0,70

53

Riket

2001

0,70

54

Riket

2002

0,70

55

Riket

2003

0,70

56

Riket

2004

0,70

57

Riket

2005

0,70

58

Riket

2006

0,70

59

Riket

2007

0,70

60

Riket

2008

0,71

61

Riket

2009

0,71

62

Riket

2010

0,71

63

Riket

2011

0,72

64

Riket

2012

0,72

65

Riket

2013

0,73

66

Riket

2014

0,73

67

Riket

2015

0,74

68

Riket

2016

0,75

69

Riket

2017

0,75

70

Riket

2018

0,76

71

Riket

2019

0,76

72

Riket

2020

0,77

73

Riket

2021

0,77

74

Riket

2022

0,77

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1998

0,68

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

0,68

77

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

0,68

78

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

0,68

79

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

0,68

80

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

0,69

81

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

0,70

82

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

0,71

83

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

0,72

84

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

0,73

85

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

0,74

86

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

0,75

87

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

0,76

88

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

0,77

89

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

0,77

90

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

0,78

91

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

0,78

92

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

0,79

93

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

0,79

94

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

0,79

95

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

0,80

96

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

0,80

97

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

0,80

98

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

0,80

99

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

0,80

Datakälla: SCB

Kommentar

Den demografiska försörjningskvoten har ökat i Lerum sedan början av 2000-talet, alltså har utvecklingen gått åt fel håll. Den är också högre än den för riket, men på samma nivå som genomsnittet för kommuner i Västra Götalands län.

Om statistiken

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är ett lågt värde.

Uppdaterad: 2024-01-08