Gå direkt till sidans innehåll

Förändring i antal invånare

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 7

Folkmängden i våra kommuner dras alltmer isär. Hur befolkningen har rört sig mellan våra svenska kommuner har berott på hur vi har valt att bo, hur samhällsstrukturen har förändrats och hur urbaniseringen en gång lockade många från landsbygden till storstäderna. För några av landets kommuner har också industriomvandlingen gett tydliga avtryck på folkmängden. Pendlingskommuner har klättrat mest vilket dels beror på den förändrade arbetsmarknaden, dels på tillgången på bostäder.

Andel invånare år T minus antal invånare totalt år T-5 av antal invånare totalt år T-5

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 6,4

2022

1

Lerum

 4,9

2022

2

Riket

 4,0

2022

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 1,9

2022

Datakälla: SCB

Kommentar

Befolkningen i Lerums kommun har ökat kontinuerligt sedan 1998, öven om ökningstakten varierat över åren. Trots en minskad ökningstakt de senaste åren hade Lerum år 2022 en hög befolkningsökning jämfört med andra kommuner. Befolkningen antas fortsätta växa de kommande 10 åren och år 2032 pekar prognosen på att folkmängden kommer uppgå till omkring 52 100 personer.

Om statistiken

Indikatorn är uträknad som antal invånare totalt 31/12 år T minus antal invånare totalt 31/12 år T-5, dividerat med antal invånare totalt år T-5. Multipliceras med 100 för procent.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>4,5 %

1

 Medel

-1,0–4,5 %

2

 Lågt

-10,0–-1,0 %

Uppdaterad: 2024-01-08