Gå direkt till sidans innehåll

Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 8

En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. När nya bostäder planeras behöver de vara i kollektivtrafiknära läge för att öka sannolikheten att de som flyttar in använder sig av den.

Andel nytillkomna bostäder (under det aktuella referensåret) i det geografiska området, som har en trafikerad hållplats inom 500 meter

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2014

81,1

1

Lerum

2015

64,9

2

Lerum

2016

82,7

3

Lerum

2017

90,9

4

Lerum

2018

87,2

5

Lerum

2019

75,9

6

Lerum

2020

48,8

7

Lerum

2021

79,3

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

64,7488

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

68,7846

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

69,7524

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

69,6233

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

78,39

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

69,5615

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

71,5773

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

72,325

16

Riket

2014

87

17

Riket

2015

87,4

18

Riket

2016

89,1

19

Riket

2017

89,8

20

Riket

2018

90,6

21

Riket

2019

89,5

22

Riket

2020

89,4

23

Riket

2021

87,8

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

81,1628

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

83,3186

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

81,5698

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

83,9046

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

81,8791

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

86,4767

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

81,7465

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

86,6349

Datakälla: SCB

Kommentar

År 2020 var endast 49 procent av de nytillkomna bostäderna i Lerum nära kollektivtrafiken, vilket var lågt jämfört med andra kommuner i Sverige. Året därefter var nästan 80 procent av de nya bostäderna i närhet av kollektvtrafiken. Trots ökningen finns det en långsiktigt minskande trend sedan 2014.

Om statistiken

Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med uppgifter ut lägenhetsregistret om antal lägenheter per byggnad. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö'.

Uppdaterad: 2024-01-08