Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider totalt

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.4

NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxid och kvävedioxid. Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användningen av motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid energiproduktion.

Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter. Kväveoxider är giftiga och bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) totalt

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Industri

1990

5

1

Industri

2000

5

2

Industri

2005

1

3

Industri

2010

3

4

Industri

2015

4

5

Industri

2016

3

6

Industri

2017

3

7

Industri

2018

3

8

Industri

2019

2

9

Industri

2020

1

10

Transporter

1990

611

11

Transporter

2000

454

12

Transporter

2005

375

13

Transporter

2010

311

14

Transporter

2015

273

15

Transporter

2016

264

16

Transporter

2017

201

17

Transporter

2018

195

18

Transporter

2019

175

19

Transporter

2020

153

20

Arbetsmaskiner

1990

70

21

Arbetsmaskiner

2000

59

22

Arbetsmaskiner

2005

45

23

Arbetsmaskiner

2010

35

24

Arbetsmaskiner

2015

29

25

Arbetsmaskiner

2016

29

26

Arbetsmaskiner

2017

27

27

Arbetsmaskiner

2018

27

28

Arbetsmaskiner

2019

27

29

Arbetsmaskiner

2020

26

30

Jordbruk

1990

14

31

Jordbruk

2000

12

32

Jordbruk

2005

10

33

Jordbruk

2010

9

34

Jordbruk

2015

10

35

Jordbruk

2016

10

36

Jordbruk

2017

11

37

Jordbruk

2018

10

38

Jordbruk

2019

10

39

Jordbruk

2020

11

40

Egen uppvärmning

1990

46

41

Egen uppvärmning

2000

25

42

Egen uppvärmning

2005

19

43

Egen uppvärmning

2010

16

44

Egen uppvärmning

2015

13

45

Egen uppvärmning

2016

14

46

Egen uppvärmning

2017

14

47

Egen uppvärmning

2018

12

48

Egen uppvärmning

2019

12

49

Egen uppvärmning

2020

11

50

El och fjärrvärme

1990

0

51

El och fjärrvärme

2000

4

52

El och fjärrvärme

2005

6

53

El och fjärrvärme

2010

11

54

El och fjärrvärme

2015

11

55

El och fjärrvärme

2016

12

56

El och fjärrvärme

2017

11

57

El och fjärrvärme

2018

12

58

El och fjärrvärme

2019

12

59

El och fjärrvärme

2020

12

60

Utrikes transporter

1990

0

61

Utrikes transporter

2000

0

62

Utrikes transporter

2005

0

63

Utrikes transporter

2010

0

64

Utrikes transporter

2015

0

65

Utrikes transporter

2016

0

66

Utrikes transporter

2017

0

67

Utrikes transporter

2018

0

68

Utrikes transporter

2019

0

69

Utrikes transporter

2020

0

70

Produktanvändning

1990

0

71

Avfall

1990

0

72

Produktanvändning

2000

0

73

Avfall

2000

0

74

Avfall

2005

0

75

Produktanvändning

2005

0

76

Avfall

2010

0

77

Produktanvändning

2010

0

78

Produktanvändning

2015

0

79

Avfall

2015

0

80

Avfall

2016

0

81

Produktanvändning

2016

0

82

Produktanvändning

2017

0

83

Avfall

2017

0

84

Avfall

2018

0

85

Produktanvändning

2018

0

86

Produktanvändning

2019

0

87

Avfall

2019

0

88

Produktanvändning

2020

0

89

Avfall

2020

0

90

Totalt

1990

747

91

Totalt

2000

559

92

Totalt

2005

456

93

Totalt

2010

385

94

Totalt

2015

340

95

Totalt

2016

333

96

Totalt

2017

268

97

Totalt

2018

260

98

Totalt

2019

239

99

Totalt

2020

215

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av kväveoxider minskat över åren, och så även i Lerums kommun. Som väntat kommer den största delen av utsläppen från transportsektorn, men utsläppen från den sektorn har också minskat markant. För att se hur kommunen mäter sig mot andra kommuner se indikatorn Utsläpp av kväveoxider per invånare.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Uppdaterad: 2023-01-14