Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider totalt

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 4

NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxid och kvävedioxid. Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användningen av motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid energiproduktion.

Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter. Kväveoxider är giftiga och bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) totalt

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt

1990

695

1

Totalt

2000

520

2

Totalt

2005

423

3

Totalt

2010

358

4

Totalt

2015

324

5

Totalt

2016

318

6

Totalt

2017

258

7

Totalt

2018

254

8

Totalt

2019

230

9

Totalt

2020

207

10

Totalt

2021

200

11

Industri

1990

5

12

Industri

2000

5

13

Industri

2005

1

14

Industri

2010

3

15

Industri

2015

4

16

Industri

2016

3

17

Industri

2017

3

18

Industri

2018

3

19

Industri

2019

2

20

Industri

2020

1

21

Industri

2021

2

22

Transporter

1990

560

23

Transporter

2000

414

24

Transporter

2005

342

25

Transporter

2010

285

26

Transporter

2015

257

27

Transporter

2016

250

28

Transporter

2017

192

29

Transporter

2018

189

30

Transporter

2019

167

31

Transporter

2020

144

32

Transporter

2021

135

33

Arbetsmaskiner

1990

70

34

Arbetsmaskiner

2000

59

35

Arbetsmaskiner

2005

45

36

Arbetsmaskiner

2010

35

37

Arbetsmaskiner

2015

29

38

Arbetsmaskiner

2016

30

39

Arbetsmaskiner

2017

27

40

Arbetsmaskiner

2018

27

41

Arbetsmaskiner

2019

27

42

Arbetsmaskiner

2020

27

43

Arbetsmaskiner

2021

27

44

Jordbruk

1990

14

45

Jordbruk

2000

12

46

Jordbruk

2005

10

47

Jordbruk

2010

9

48

Jordbruk

2015

10

49

Jordbruk

2016

10

50

Jordbruk

2017

11

51

Jordbruk

2018

10

52

Jordbruk

2019

10

53

Jordbruk

2020

11

54

Jordbruk

2021

10

55

Egen uppvärmning

1990

46

56

Egen uppvärmning

2000

25

57

Egen uppvärmning

2005

19

58

Egen uppvärmning

2010

16

59

Egen uppvärmning

2015

13

60

Egen uppvärmning

2016

14

61

Egen uppvärmning

2017

14

62

Egen uppvärmning

2018

12

63

Egen uppvärmning

2019

12

64

Egen uppvärmning

2020

11

65

Egen uppvärmning

2021

11

66

El och fjärrvärme

1990

0

67

El och fjärrvärme

2000

4

68

El och fjärrvärme

2005

6

69

El och fjärrvärme

2010

10

70

El och fjärrvärme

2015

11

71

El och fjärrvärme

2016

12

72

El och fjärrvärme

2017

11

73

El och fjärrvärme

2018

12

74

El och fjärrvärme

2019

12

75

El och fjärrvärme

2020

12

76

El och fjärrvärme

2021

13

77

Utrikes transporter

1990

0

78

Utrikes transporter

2000

0

79

Utrikes transporter

2005

0

80

Utrikes transporter

2010

0

81

Utrikes transporter

2015

0

82

Utrikes transporter

2016

0

83

Utrikes transporter

2017

0

84

Utrikes transporter

2018

0

85

Utrikes transporter

2019

0

86

Utrikes transporter

2020

0

87

Utrikes transporter

2021

0

88

Produktanvändning

1990

0

89

Avfall

1990

0

90

Produktanvändning

2000

0

91

Avfall

2000

0

92

Avfall

2005

0

93

Produktanvändning

2005

0

94

Produktanvändning

2010

0

95

Avfall

2010

0

96

Avfall

2015

0

97

Produktanvändning

2015

0

98

Produktanvändning

2016

0

99

Avfall

2016

0

100

Produktanvändning

2017

0

101

Avfall

2017

0

102

Avfall

2018

0

103

Produktanvändning

2018

0

104

Produktanvändning

2019

0

105

Avfall

2019

0

106

Avfall

2020

0

107

Produktanvändning

2020

0

108

Produktanvändning

2021

0

109

Avfall

2021

0

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av kväveoxider minskat över åren, och så även i Lerums kommun. Som väntat kommer den största delen av utsläppen från transportsektorn, men utsläppen från den sektorn har också minskat markant. För att se hur kommunen mäter sig mot andra kommuner se indikatorn Utsläpp av kväveoxider per invånare.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Uppdaterad: 2023-09-07