Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider totalt

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.4

NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxid och kvävedioxid. Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användningen av motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid energiproduktion.

Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter. Kväveoxider är giftiga och bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) totalt

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Industri

1990

5

1

Industri

2000

5

2

Industri

2005

1

3

Industri

2010

3

4

Industri

2015

4

5

Industri

2016

3

6

Industri

2017

3

7

Industri

2018

3

8

Industri

2019

2

9

Industri

2020

1

10

Industri

2021

2

11

Transporter

1990

560

12

Transporter

2000

414

13

Transporter

2005

342

14

Transporter

2010

285

15

Transporter

2015

257

16

Transporter

2016

250

17

Transporter

2017

192

18

Transporter

2018

189

19

Transporter

2019

167

20

Transporter

2020

144

21

Transporter

2021

135

22

Arbetsmaskiner

1990

70

23

Arbetsmaskiner

2000

59

24

Arbetsmaskiner

2005

45

25

Arbetsmaskiner

2010

35

26

Arbetsmaskiner

2015

29

27

Arbetsmaskiner

2016

30

28

Arbetsmaskiner

2017

27

29

Arbetsmaskiner

2018

27

30

Arbetsmaskiner

2019

27

31

Arbetsmaskiner

2020

27

32

Arbetsmaskiner

2021

27

33

Jordbruk

1990

14

34

Jordbruk

2000

12

35

Jordbruk

2005

10

36

Jordbruk

2010

9

37

Jordbruk

2015

10

38

Jordbruk

2016

10

39

Jordbruk

2017

11

40

Jordbruk

2018

10

41

Jordbruk

2019

10

42

Jordbruk

2020

11

43

Jordbruk

2021

10

44

Egen uppvärmning

1990

46

45

Egen uppvärmning

2000

25

46

Egen uppvärmning

2005

19

47

Egen uppvärmning

2010

16

48

Egen uppvärmning

2015

13

49

Egen uppvärmning

2016

14

50

Egen uppvärmning

2017

14

51

Egen uppvärmning

2018

12

52

Egen uppvärmning

2019

12

53

Egen uppvärmning

2020

11

54

Egen uppvärmning

2021

11

55

El och fjärrvärme

1990

0

56

El och fjärrvärme

2000

4

57

El och fjärrvärme

2005

6

58

El och fjärrvärme

2010

10

59

El och fjärrvärme

2015

11

60

El och fjärrvärme

2016

12

61

El och fjärrvärme

2017

11

62

El och fjärrvärme

2018

12

63

El och fjärrvärme

2019

12

64

El och fjärrvärme

2020

12

65

El och fjärrvärme

2021

13

66

Utrikes transporter

1990

0

67

Utrikes transporter

2000

0

68

Utrikes transporter

2005

0

69

Utrikes transporter

2010

0

70

Utrikes transporter

2015

0

71

Utrikes transporter

2016

0

72

Utrikes transporter

2017

0

73

Utrikes transporter

2018

0

74

Utrikes transporter

2019

0

75

Utrikes transporter

2020

0

76

Utrikes transporter

2021

0

77

Avfall

1990

0

78

Produktanvändning

1990

0

79

Avfall

2000

0

80

Produktanvändning

2000

0

81

Avfall

2005

0

82

Produktanvändning

2005

0

83

Produktanvändning

2010

0

84

Avfall

2010

0

85

Avfall

2015

0

86

Produktanvändning

2015

0

87

Avfall

2016

0

88

Produktanvändning

2016

0

89

Produktanvändning

2017

0

90

Avfall

2017

0

91

Avfall

2018

0

92

Produktanvändning

2018

0

93

Produktanvändning

2019

0

94

Avfall

2019

0

95

Produktanvändning

2020

0

96

Avfall

2020

0

97

Avfall

2021

0

98

Produktanvändning

2021

0

99

Totalt

1990

695

100

Totalt

2000

520

101

Totalt

2005

423

102

Totalt

2010

358

103

Totalt

2015

324

104

Totalt

2016

318

105

Totalt

2017

258

106

Totalt

2018

254

107

Totalt

2019

230

108

Totalt

2020

207

109

Totalt

2021

200

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av kväveoxider minskat över åren, och så även i Lerums kommun. Som väntat kommer den största delen av utsläppen från transportsektorn, men utsläppen från den sektorn har också minskat markant. För att se hur kommunen mäter sig mot andra kommuner se indikatorn Utsläpp av kväveoxider per invånare.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Uppdaterad: 2023-09-07