Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar totalt

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 6

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom vägslitage och partiklar från däck och bromsar.

Små partiklar i luften leder till stora hälsoproblem bland känsliga grupper såsom barn, äldre och de som redan lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Utsläpp till luft av PM2.5 totalt

Rad-id Samhällssektor Senaste värdet (kg) Datum

0

Totalt

 33

2021

1

Egen uppvärmning

 16

2021

2

Transporter

 8

2021

3

Avfall

 4

2021

4

Arbetsmaskiner

 2

2021

5

El och fjärrvärme

 1

2021

6

Jordbruk

 1

2021

7

Produktanvändning

 0

2021

8

Industri

 0

2021

9

Utrikes transporter

 0

2021

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av små partiklar minskat över åren, och så även i Lerums kommun. En stor del av utsläppen kommer från egen uppvärmning, och en annan stor del från transportsektorn. För att se hur kommunen mäter sig mot andra kommuner se indikatorn Utsläpp av partiklar per invånare.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av PM2.5 (partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Uppdaterad: 2023-09-07