Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar totalt

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 6

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom vägslitage och partiklar från däck och bromsar.

Små partiklar i luften leder till stora hälsoproblem bland känsliga grupper såsom barn, äldre och de som redan lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Utsläpp till luft av PM2.5 totalt

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt

1990

71

1

Totalt

2000

58

2

Totalt

2005

53

3

Totalt

2010

48

4

Totalt

2015

40

5

Totalt

2016

40

6

Totalt

2017

37

7

Totalt

2018

34

8

Totalt

2019

33

9

Totalt

2020

33

10

Totalt

2021

33

11

Industri

1990

0

12

Industri

2000

1

13

Industri

2005

0

14

Industri

2010

0

15

Industri

2015

0

16

Industri

2016

0

17

Industri

2017

0

18

Industri

2018

0

19

Industri

2019

0

20

Industri

2020

0

21

Industri

2021

0

22

Transporter

1990

18

23

Transporter

2000

16

24

Transporter

2005

15

25

Transporter

2010

13

26

Transporter

2015

11

27

Transporter

2016

11

28

Transporter

2017

10

29

Transporter

2018

10

30

Transporter

2019

9

31

Transporter

2020

9

32

Transporter

2021

8

33

Arbetsmaskiner

1990

5

34

Arbetsmaskiner

2000

4

35

Arbetsmaskiner

2005

3

36

Arbetsmaskiner

2010

2

37

Arbetsmaskiner

2015

2

38

Arbetsmaskiner

2016

2

39

Arbetsmaskiner

2017

2

40

Arbetsmaskiner

2018

2

41

Arbetsmaskiner

2019

2

42

Arbetsmaskiner

2020

2

43

Arbetsmaskiner

2021

2

44

Jordbruk

1990

1

45

Jordbruk

2000

1

46

Jordbruk

2005

1

47

Jordbruk

2010

1

48

Jordbruk

2015

1

49

Jordbruk

2016

1

50

Jordbruk

2017

1

51

Jordbruk

2018

1

52

Jordbruk

2019

1

53

Jordbruk

2020

1

54

Jordbruk

2021

1

55

Egen uppvärmning

1990

43

56

Egen uppvärmning

2000

33

57

Egen uppvärmning

2005

30

58

Egen uppvärmning

2010

27

59

Egen uppvärmning

2015

21

60

Egen uppvärmning

2016

21

61

Egen uppvärmning

2017

20

62

Egen uppvärmning

2018

17

63

Egen uppvärmning

2019

17

64

Egen uppvärmning

2020

16

65

Egen uppvärmning

2021

16

66

El och fjärrvärme

1990

0

67

El och fjärrvärme

2000

0

68

El och fjärrvärme

2005

1

69

El och fjärrvärme

2010

2

70

El och fjärrvärme

2015

1

71

El och fjärrvärme

2016

1

72

El och fjärrvärme

2017

1

73

El och fjärrvärme

2018

1

74

El och fjärrvärme

2019

1

75

El och fjärrvärme

2020

1

76

El och fjärrvärme

2021

1

77

Utrikes transporter

1990

0

78

Utrikes transporter

2000

0

79

Utrikes transporter

2005

0

80

Utrikes transporter

2010

0

81

Utrikes transporter

2015

0

82

Utrikes transporter

2016

0

83

Utrikes transporter

2017

0

84

Utrikes transporter

2018

0

85

Utrikes transporter

2019

0

86

Utrikes transporter

2020

0

87

Utrikes transporter

2021

0

88

Produktanvändning

1990

1

89

Avfall

1990

2

90

Produktanvändning

2000

1

91

Avfall

2000

2

92

Avfall

2005

3

93

Produktanvändning

2005

1

94

Produktanvändning

2010

1

95

Avfall

2010

2

96

Avfall

2015

3

97

Produktanvändning

2015

1

98

Produktanvändning

2016

1

99

Avfall

2016

4

100

Produktanvändning

2017

1

101

Avfall

2017

2

102

Avfall

2018

2

103

Produktanvändning

2018

1

104

Produktanvändning

2019

1

105

Avfall

2019

2

106

Avfall

2020

4

107

Produktanvändning

2020

1

108

Produktanvändning

2021

0

109

Avfall

2021

4

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av små partiklar minskat över åren, och så även i Lerums kommun. En stor del av utsläppen kommer från egen uppvärmning, och en annan stor del från transportsektorn. För att se hur kommunen mäter sig mot andra kommuner se indikatorn Utsläpp av partiklar per invånare.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av PM2.5 (partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Uppdaterad: 2023-09-07